KLUBEN KOPA PROBAK ETA SERIEAK

SERIEAK
http://www.afedegi.com/natacion/pdf/datos/natacion/20101215_104725_11607SER.pdf

LARUNBATA
10:00
1500 MHAITZKEVIN
200 b F
200 b M
100 L FLIRAINJONE
100 L MESNALUNAI
50 B FOIHANEITSASO
50 B MESNAL
200 X FGARAZINAROA
200 X MUNAIIÑIGO
4 x 200 L FITSASONAROAOIHANEGARAZI
4 x 200 L MIÑIGOOIERMIKELESNAL
17:00
4 x 50 X FITSASONAROAGARAZIALAZNE
4 x 50 X MMIKELOIERHAITZESNAL
800 L F
200 B FITSASOOIHANE
200 B MMIKEL
100 b FNAROAJONE
100 b MMIKELKEVIN
50 TXI FGARAZILIRAIN
50 TXI MESNALOIER
100 X F
100 X M
4 x 100 L MIÑIGOHAITZOIERESNALIGANDEA
10:00
4 x 50 L FITSASOOIHANENAROAALAZNE
4 x 50 L MIÑIGOASIEROIERESNAL
200 L FLIRAIN
200 L MUNAIOIER
100 TXI F
100 TXI MHAITZIÑIGO
50 b FNAROAALAZNE
50 b MASIERKEVIN
400 X F
400 X M
4 x 100 L FITSASOOIHANEGARAZINAROA
17:00
50 L FALAZNEJONE
50 L MOIERASIER
200 TXI F
200 TXI MHAITZ
100 B FOIHANE
100 B MASIER
400 L FITSASO GARAZI
400 L MIÑIGOMIKEL
4 x 100 X FITSASO NAROAGARAZIOIHANE
4 x 100 X MMIKELHAITZESNAL

Iruzkinak