ZUZENKETA: ASTE SANTUKO ENTRENAMENDUAK | CORRECCION: ENTRENAMIENTOS SEMANA SANTA

Ondorengo tauletan Aste Santuko oporretan zehar adin tarte bakoitzari dagozkion entrenamendu ordutegiak dituzue. Data horietatik kanpo betiko ordutegietan entrenatuko dugu. ALDAKETA HONAKOA DA: 5etik 13ra (biak barne) 2002koek, 2001ekoek eta 2000koek jai izango dute.

En las siguientes tablas teneis los horarios de entrenamiento que le corresponde a cada grupo de edad durante las vacaciones de Semana Santa. Fuera de esas fechas, entrenaremos en los horarios normales de siempre. EL CAMBIO ES EL SIGUIENTE: L@s nacidos/as en 2002, 2001 y 2000 tendran fiesta del 5 al 13 (ambos inclusive).


ESTILOAK | ESTILOS

Estiloetako igerilariek 7an eta 14an entrenamendua normal izango dute.

Los/las nadadores/as de Estilos tendrán entrenamiento normal, tanto el día 7 como el día 14.

MASTERRAK | MASTERS


Iruzkinak