MEDIKU IKUSKETAK | RECONOCIMIENTOS MEDICOS


2013 / 2014 denboraldiaren mediku-azterketak Donostiako Quiron Ospitalaren Kirol Medikuntzaren Zerbitzuan egingo dira (Kirolbidea S.L.) Alkolea Parkea, 7.

Mediku-azterketa egitea derrigorrezkoa da kirolari federatuentzat (2000an eta aurrez jaiotako mutilak, eta 2001ean eta aurrez jaiotako neskak) eta oso gomendagarria gainontzekoentzat.


DERRIGORREZKOA, IKUSKETA OSOA (66€): 
  • MUTILAK: 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992,... 
  • NESKAK: 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992,... 

AUKERAZKOA BAINA GOMENDAGARRIA, IKUSKETA SINPLEA (39€): 
  • MUTILAK: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
  • NESKAK: 2002, 2003, 2004, 2005 

Azterketaren zenbatekoa bertan ordainduko da, ikusketaren ondoren.

Ikastolan egiten dutenek, kopia bat entrenatzaileari ekartzearekin nahikoa izango da (epe mugaren barruan).

Igerilari bakoitzak 943 437 118 telefonoan hitzordua hartu beharko du (Buruntzaldea IKT -ko igerilaria zarela esan).

Mediku-azterketak 2013ko urriaren 31a baino lehen burutu beharko dira.

IKUSKETAREN INFORMEAREN KOPIA BAT EDO ORIGINALA ENTRENATZAILEARI EMAN BEHAR ZAIO**********#####**********


Los reconocimientos médicos para la temporada 2013 / 2014 se realizarán en el Servicio de Medicina Deportiva de la Clínica Quirón de San Sebastián (Kirolbidea S.L.), Parque de Alkolea nº 7. 

La realización de los reconocimientos médicos es obligatoria para los nadadores federados (chicos del 2000 y anteriores y chicas del 2001 y anteriores) y muy recomendable para el resto. 

OBLIGATORIO, RECONOCIMIENTO COMPLETO (66€): 
  • CHICOS: 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992,... 
  • CHICAS: 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992,... 

OPTATIVO, AUNQUE MUY RECOMENDABLE, RECONOCIMIENTO SIMPLE (39€):
  • CHICOS: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 
  • CHICAS: 2002, 2003, 2004, 2005 
El importe del reconocimiento se abonará allí mismo, tras el mismo.

L@s que lo hagan en el colegio, bastará con que traigan una copia al entrenador (dentro del plazo límite). 

Cada nadador reservará cita en el teléfono de Kirolbidea 943 437 118 (identificarse como nadador de Buruntzaldea IKT). 

Los reconocimientos médicos deberán realizarse antes del día 31 de octubre de 2013. 

HAY QUE ENTREGAR AL ENTRENADOR UNA COPIA O EL ORIGINAL DEL INFORME DEL RECONOCIMIENTO MEDICO 
Iruzkinak