IKUSKETA MEDIKUAK | RECONOCIMIENTOS MÉDICOS2014 / 2015 denboraldiko mediku-azterketak Donostiako Quiron Ospitalaren Kirol Medikuntzaren Zerbitzuan egingo dira (Kirolbidea S.L.) Alkolea Parkea, 7. 

Mediku-azterketa egitea derrigorrezkoa da kirolari federatu eta federagarrientzat (2001ean eta aurrez jaiotako mutilak eta 2002an eta aurrez jaiotako neskak) eta oso gomendagarria gainontzekoentzat. Federatuentzat ezinbestekoa da lizentzia egin ahal izateko.
  • 2002 urtean edo ondoren jaiotako mutilek eta 2003an edo ondoren jaiotako neskek mediku azterketa arrunta egingo dute ( 39,5 € ). Aukerazkoa da haur hauentzat ikusketa egitea.
  • 2001 urtean edo aurrez jaiotako mutilek eta 2002an edo aurrez jaiotako neskek mediku azterketa osoa egingo dute (69 €). Hauentzat derrigorrezkoa da.
Ikastolan egiten dutenek, entrenatzaileari copia bat eman diezaiokete.

Igerilari bakoitzak 943 437 118 telefonoan hitzordua hartu beharko du (Buruntzaldea IKT -ko igerilaria zaretela esan). Azterketaren zenbatekoa bertan ordainduko da, ikusketaren ondoren.

Mediku-azterketak 2014ko urriaren 31a baino lehen burutu beharko dira federatuentzat. 
Besteek, azaroaren 30a baino lehen burutu beharko dituzte. 

IKUSKETAREN INFORMEAREN KOPIA BAT ENTRENATZAILEARI EMAN BEHAR ZAIO

Dokumentuak:
**********#####**********

Los reconocimientos médicos para la temporada 2014 / 2015 se realizarán en el Servicio de Medicina Deportiva de la Clínica Quirón de San Sebastián (Kirolbidea S.L.), Parque de Alkolea nº 7. 

La realización de los reconocimientos médicos es obligatoria para los nadadores federados y federables (chicos del 2001 y anteriores y chicas de 2002 y anteriores) y muy recomendable para el resto. Para los federados es imprescindible para poder tramitar la licencia.
  • Los chicos nacidos en el año 2002 o posteriores, y las chicas del 2003 o posteriores realizarán el reconocimiento simple ( 39,5 € ). Opcional.
  • Los chicos nacidos en el año 2001 o anteriores y las chicas del 2002 o anteriores realizarán el reconocimiento completo ( 69 € ). Para estos es obligatorio.
L@s que lo hagan en el colegio, pueden darle una copia al entrenador.

Cada nadador reservará cita en el teléfono de Kirolbidea 943 437 118 (identificarse como nadador de Buruntzaldea IKT). El importe del reconocimiento se abonará allí mismo, tras el reconocimiento.

Los reconocimientos médicos deberán realizarse antes del día 31 de octubre de 2014 para los federados. 
El resto deberá realizarlo antes del 30 de noviembre. 

HAY QUE ENTREGAR AL ENTRENADOR UNA COPIA DEL INFORME DEL RECONOCIMIENTO MÉDICO


Documentos:

Iruzkinak