TXANDALAK | CHANDALS


Txandalak iritsi direnez, probatzera eta eskaera egitera pasa behar dute guraso edo igerilariek.

Eskaeraren ondoren, entrenatzaileak banatuko dizkie igerilariei.

EGUNA: Asteazkena 3
ORDUTEGIA: 18:30etatik 20:00ak bitartean.
TOKIA: Taldearen egoitzan, Lasarteko anbulategian, eskubiko atetik sartuta bigarren solairuan.

Zalantzak: Puy –620 399 543-

------------------

Dado que ya han llegado los chandals, los padres o nadadores tienen que pasar a probarlos y hacer el pedido.

Una vez hecha la solicitud, sera el/la entrenador/a quien haga la entrega.

DIA: Miercoles 3
HORARIO: De 18:30 a 20:00.
LUGAR: En la sede del club. Entrando por la puerta de la derecha del ambulatorio de Lasarte, en la segunda planta.

Dudas: Puy –620 399 543-

Iruzkinak