Eskola kirola komunikazioa 2022-01-13

Gipuzkoako Foru Aldundiak honako hau jakinarazi nahi die eskola-kiroleko eragileei:

2022ko urtarrilaren 7ko idazkiaren bidez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuordetzak foru-aldundiei eskatu die eskola-kiroleko lehiaketak aldi baterako eteteko, hil bereko 28ra arte, egun horretan berriz ebaluatuko baita neurriarekin jarraitzeko beharra.

Testuinguru horretan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren eta Hezkuntza Sailaren akordio bidez, hainbat prebentzio-neurri ezarri dira ikasturtea berriro hastearen aurrean, eta horien artean dago eskolaz kanpoko jarduera guztiak etetea, burbuila-taldeetako eta, batez ere, ikastetxeetako ikasleak nahastea dakartenak. Jarduera horien artean daude kirol-jarduerak ere.

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Foru Aldundiari eskatzen dio eskola-kiroleko lehiaketak bertan behera utz ditzala aldi baterako urtarrilaren 10etik 28ra arte, egun horretan berriz ebaluatuko baita neurriarekin jarraitzeko beharra. Entrenamenduei dagokienez, ez dira zertan eten behar, eta prebentzio-neurriak betetzen direla ziurtatu beharko da. Hastapen- eta irakaskuntza-jarduerak, beraz, ez dira kaltetuak izango, eta jarraipena izan dezakete, bizikidetza-talde egonkorren bidez antolatuta («burbuilak»).

Eskakizun hori ikusita, horrelako neurri batek Gipuzkoako kirolean eta adingabeen jarduera fisikoaren eta kirolaren ohituretan eragin handia izan dezakeela jakinda, Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Sailak kontsulta bat abiarazi du Gipuzkoako eskola-kirolaren eragileentzat: udalentzat, ikastetxeentzat, federazioentzat eta klubentzat. Guztira 313 erantzun jaso dira, udaletako kirol-teknikarietatik, eskola-kiroleko koordinatzaileetatik, federazioetatik eta klubetatik. % 77k uste du debeku-neurriak oso kaltegarriak direla edo ez daudela ados.

Gipuzkoako Eskola Kirolaren Lurralde Kontseiluaren deialdia ere egin zen, eta urtarrilaren 12ko bileran aho batez onartu zen honako erabaki hau:

- Eusko Jaurlaritzari jakinaraztea Gipuzkoako Eskola Kiroleko Lurralde Kontseilua ez dagoela ados eskola-kirolaren inguruan orain arte hartutako neurriekin, ezta oraingo honetan proposatzen diren neurriekin ere.

Era berean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Kiroletako diputatu Harkaitz Millán Etxezarreta Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburuordeari zuzendu zaio, iradokiz, lurraldeko agenteen eta Foru Aldundiaren beraren iritzia ikusita, neurria berriz azter zezala, eta haren esanetara jar zedila, eteteari alternatibak aurkitzeko, desberdintasunak saihesteko eta, ahal den neurrian, egungo kirol-jarduera babesteko, hain beharrezkoa baita gizarte-integrazioko jarduera hori, hain beharrezkoa baita eskenatokirako.

Gipuzkoako Foru Aldundiak jarduera fisikoari eustearen aldeko eta debekuaren aurkako jarrera izan du, baldin eta indarrean dauden protokoloen araberako prebentzio-neurriak hartzen badira. Bide horretan ahalegin handia egin du eskola-kiroleko eragileei baliabideak eta laguntza sortzeko, jarduera konfinamendu-egoeretan ere mantentzeko.

Nolanahi ere, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako errekerimenduari erantzunez, eskola-kiroleko lehiaketa-jarduerak aldi baterako etetea erabaki da, urtarrilaren 28ra arte.

Horrekin guztiarekin,

- Eskola-kiroleko lehiaketa guztiak bertan behera geratuko dira urtarrilaren 28ra arte.

- Hala ere, 125/2008 Dekretuan jasotako jarduerak egin daitezke, hala nola hastapen eta irakaskuntza-jarduerak; hau da, entrenamenduak eta saioak. Betiere, erakunde bakoitzaren protokolo espezifikoa betez (ikastetxeentzat, hezkuntza-protokoloa, eta kirolentzat, eskola-kirolaren protokoloa).

Lurraldeko kirol-federazioei eta eskola-kiroleko lehiaketak antolatzen dituzten gainerako erakundeei gaitasuna ematen zaie eskura dituzten antolamendu-neurriak hartzeko, lehiaketari jarraipena emateko, lehiaketa egokitzeko, atzeratzeko edo beharrezkoak diren beste neurri batzuk hartzeko.

Amaitzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak gure haur eta nerabeen kirola eta jarduera fisikoa sustatzen jarraitzeko eskatu nahi die eragile guztiei. Horretarako, gure webgunean hainbat baliabide ditugu. Zailtasunez jabetzen gara, baina oraindik ere pentsatzen dugu ikasleen beharrak ikastetxean jarri behar ditugula.

Donostian, 2022ko urtarrilaren 13an


📬 Harpidetu zaitez gure albisteak emailez zure postontzian jasotzeko

Iruzkinak